Kalkulator za informativni izračun cijene plina - samo za domaćinstva
Koraci za korištenje kalkulatora
Staro stanje brojila m3 1. Ispunjavaju se samo bijela polja
Novo stanje brojila m3 2. Upišite staro stanje plinskog brojila
3. Upišite novo stanje plinskog brojila
Potrošnja prirodnog plina m3 4. Odaberite tarifni model
Donja ogrjevna vrijednost plina* MJ/m3 (15 C) 1 kWh = 3,6 MJ
Pretvorbeni faktor kWh/m3 Objašnjenje: Pretvorbeni faktor se dobiva dijeljenjem Donje ogrjevne vrijednosti sa 3,6
Energija isporučene količine prirodnog plina za obračunsko razdoblje kWh

Fiksna mjesečna naknada kn
Troškovi distribucije plina** kn/kWh kn
Troškovi nabave plina*** kn/kWh kn
Opskrbna marža**** kn/kWh kn
Osnovica za PDV kn
PDV (25%) kn
UKUPNO ZA PLATITI kn


* Izvor - Kromatografska analiza plina
** Izvor - Odluka o iznosu tarifnif stavki za distribuciju plina (NN 158/13)
*** Izvor - Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/14)
**** Izvor - Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/14)
Tarifni model Ts1 Ts2 + trošak opskrbe plinom
TM1 0.0595 10 + 1
TM2 0.0458 10 + 1
TM3 0.0458 20 + 2
TM4 0.0412 30 + 3